Система за качество

Винаги сме развивали Видар като фирма, изцяло ориентирана към клиента. Това може да се гарантира само с ясни правила за работа, технологични процедури и система за контрол на качеството. С времето практиката ги определи и доказа тяхната надежност.

Последователност  и етапи на производство

1. Определяне на заданието – вида и обема на работата.

2. Изготвяне на проект и/или план и график за изпълнение.

3. Работна карта. Тя представлява пълен комплект документи, която съдържа всички операции на производствения цикъл. Така всеки следващ оператор може бързо да установи пропуск или дефект и лесно да бъде отстранен, без да се натрупват грешка върху грешка.

Освен това отговорността може да се определи категорично.

4. Назначава се отговорник на проекта.

Kонтрол на качеството

Качеството се контролира детайл по детайл преди всяка операция от следващия оператор. Накрая се преглежда от мениджъра на производството.

Доставка и монтаж

Като правило те са включени в цената, за да се избегнат транспортни дефекти и да се гарантира качеството, срока и последващите гаранции.

Гаранции

Гаранцията се осъществява според установена процедура за уведомяване и изпълнение, в срок и обем, определени в гаранционната карта.

Назад ?

Уеб решение: Майндкрафт ООД